בית פרטי במושב יכיני שלד + גמר

מושב יכיני

2018

גלריית גמר

גלריית שלד