בית פרטי במושב מבקיעים שלד + גמר

מושב מבקיעים

2019

גלריית גמר

גלריית שלד