בית פרטי במושב שקף שלד + גמר

מושב מבקיעים

2019

גלריית גמר

גלריית שלד