בית פרטי במושב אשכולות שלד + גמר

קיבוץ ברור חיל

2017

גלריית גמר

גלריית שלד