בניית בית כפרי

מושב ברור חיל

2019

גלריית גמר

גלריית שלד