בניית שלד בית פרטי בקריית גת

קריית גת

2019

גלריית גמר