בניית שלד לוילה באופקים

אופקים

2021

גלריית גמר

גלריית שלד