בניית בית מושב ברור חיל

מושב מנוחה

2019

גלריית גמר

גלריית שלד